ความเห็น 47908

ชีวิตที่พอเพียง : 49. ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน

เขียนเมื่อ 
Rising tide lifts all boats -ขอต่อหน่อยครับว่า .. in your country and your Rising Tide destroys the whole world.