ความเห็น 479

เรื่องเล่าการจัดการความรู้จังหวัดชุมพร

คนนอกโรงเรียน
IP: xxx.113.70.75
เขียนเมื่อ 

 

                ขอเป็นกำลังใจ..ให้กับโครงการพัฒนาคน...ควรทำอย่างต่อเนื่อง

               เมือคนมีคุณภาพ...องค์กรย่อมก้าวไปสู่..องค์กรแห่งการเรียนรู้

                                          สุรีย์ ..ต่ะ