ความเห็น 476153

ศิลปะแห่งภาวะผู้นำ (The Art of Leadership)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาสวัสดีค่ะ   เห็นด้วยกับความเห็นอาจาย์ค่ะ