ความเห็น 47592

ตามรอยความคิด ก่อนจะเป็นบันทึก #3 การเชื่อมโยงพัฒนาบูรณาการศาสตร์กับมุมมองของคุณขจิต คุณปภังกร คุณนิว ครูน้อย-สิริพร และ ผอ.บวร

เขียนเมื่อ 

รอผู้ที่จะนัดหมายวันเวลาที่แน่นอนครับ เมื่อไหร่ ก็เมื่้อนั้น

 

หรือบางที ผมไปเยี่ยมเพื่อนที่ มทส. ผมก็จะแจ้งให้พี่ขจิตทราบล่วงหน้าละกันนะครับ