ความเห็น 47492

ไฟล์ pdf บรรยายหัวข้อ "Blog & KM" เน้นนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ของบล็อก โดย อาจารย์ จันทวรรณ

เขียนเมื่อ 
กลับมาเรียนอาจารย์ว่าได้เรียบร้อยแล้วครับ ใช้เวลา down load ทั้งหมด 27 นาทีครับ ขอบพระคุณอีกครั้งครับ