ความเห็น 47458

เส้นทางการศึกษา สอดส่องหาตัวช่วยในชุมชน

เขียนเมื่อ 
ปัญหาในชุมชนมีมากมายแก้ไขไม่มีวันหมดแน่ หากยังรอระบบการศึกษาอย่างที่เป็นในปัจจุบันก็คงยาก ที่แน่ๆ ชุมชนต้องหันมาศึกษา"ตนเอง" เริ่มต้นจาก "ตัวเอง" "ครอบครัว" แล้วก็เป็นชุมชน ชุมชนต้องหันมาศึกษาและแก้ไขปัญหาของตนเองมากขึ้นครับ