ความเห็น 47335

เสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย

เขียนเมื่อ 

 Fairy เรียนท่านพี่เมตตา พาไทยเจริญ

 รับทราบครับ น่าจะแจกเสื้อทีม PSU_KM นะครับ

 Z U ที่นครปฐม

  ร่วมรวมพล

    สร้างสังคมไทย

     ให้ก้าวไกล

       สู่สังคมแห่งการเรียนรู้