ความเห็น 4733

คนไทยแข็งแกร่ง เมืองไทยแข็งแรง

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.121
เขียนเมื่อ 

     หมอครับ ผมเชื่อว่า Healthy Thailand ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการมุ่งสู่สุขภาวะครับ หากไม่พิจารณาเรื่องความคุ้มค่าในบันดล (ทันที) ในระยะยาวไปข้างหน้าจะช่วยได้มากครับ เหมือนที่ Health for all ก็ทิ้ง Impact ไว้ให้เราเยอะเหมือนกันครับ คงเป็นเพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาสุขภาพ หาตัวชี้วัดและตัวทำนายผลสำเร็จของ Healthy ยากจริง ๆ เราจึงใช้ Proxy Indicators แทนกัน และเราก็มาหลงกันว่าเมื่อได้ตามที่ตั้งไว้ (ตาม Proxy Indicators) เป็น Healthy แล้ว ซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้ตามที่หมอกล่าว

     ผมจึงเชื่อแนวทางการดูแลตนเอง พึ่งตนเองได้ของชุมชนเล็ก ๆ กลุ่ม ๆ ว่าน่าจะนำไปสู่สุขภาวะได้จริงและยั่งยืน ตามแนวคิดที่กำลังดำเนินการอยู่กับหมอยอร์น (นพ.ยอร์น จิระนคร) คือ "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนครับ"