ความเห็น 47305

การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลบ้านตาก

เขียนเมื่อ 

 Doctor กราบเรียนท่านอาจารย์หมอติ่ง

 เป็นประโยชน์มากครับ รบกวนท่านอาจารย์นำติดมือไปเล่าให้ HA_KM วันที่ ๑๘ สิงหาคม ที่ศูนย์บริการวิชาการ HACC_KKU ด้วยครับ