ความเห็น 47231

ทั้งสะดวกและสบาย....หาได้ที่ไหนไม่ได้ .. ไป GotoKnow !

เขียนเมื่อ 
ได้บรรยากาศ ค่ะ ตามมา

ตามมาเป็นมวลมิตร...... ผูกจิตสมัครรักกับเขา
ณ ที่นี่  บ้านนี้ บ้านพวกเรา
ที่เวียนเข้ามาสานฝัน.....สานจิตนาการ
ต่างหน้าที่...การงาน ผ่านเรื่องเล่า
สู่เพื่อนเรา ที่ผูกจิต มิตรสมาน
ช่วยกัน...ต่อ....ช่วยเติม......เสริมวิญญาณ
เป็น........เกลียวฝัน เกลียวคลื่น.....คืนสังคม