ความเห็น 47217

ราชการปิด 4 วัน

เขียนเมื่อ 

สำหรับดิฉัน อบรม 2 วัน  หยุด 2 วัน

วันหยุดจัดการตนเอง  ดังนี้

ภาคเช้าสะสางงานเก่าที่ค้างไว้

ภาคบ่ายเรียนเขียนบล็อก  ได้  3  บล็อก  ดังนี้

เรื่องที่  1  เรื่องที่  2  เรื่องที่  3

ตอนกลางคืน  ดูละครและอ่านบันทึกใน GotoKnow

และวันนี้  อ่านบันทึกตอนเช้า  สายๆจะเตรียมการสอน

บ่ายๆคงต้องทำงานบ้าน  เพราะพรุ่งนี้ไปทำงานค่ะ