ความเห็น 47195

RBM & KM & LO & PDCA & BALANCE SCORECARD & ฯลฯ

เขียนเมื่อ 

- มีความคิดเห็นเช่นเีดียวกับคุณ Siriruk   ช่วงแรกงง เหมือนกันว่า ทำไมนะการพัฒนาจะต้องมีหลายมุมหลายอย่างยุ่งยากมาก ทำให้เรากลัวไม่กล้าที่จะทำอะไร แต่เมื่อค่อยๆ เรียนรู้ละค่อยๆ ไต่ไป เราก้อจะเริ่มชัดเจนขึ้น อยากจะนึกถึงตอน ก่อนที่เราปีนขึ้นเขาเราจะเงยหน้าขึ้นไปมองยอดเขาแล้วบอกกับตัวเองว่ามันช่างสูงเหลือเกิน เราจะไปไหวหรือเปล่านี่ บางคนอาจยกเลิกไปเลย  แต่หากเราค่อยๆไต่ ไปทีละขั้นทีละตอนเราก้อจะไปถึงยอดเขา และจะรู้สึกสุข สบายมากเมื่อมองลงมาด้านล่าง มันคุ้มค่ามากในบรรยากาศเช่นนี้กับความเหนื่อยที่เกิดขึ้น

PDCA เราช่วงแรกอาจไม่ค่อยแตกฉาน เป็นแบบง่ายๆ ไม่ครอบคลุมในส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำ เริ่มช่วงโยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก้อเริ่มที่จะชัดขึ้น โดยเฉพาะงาน ในส่วนที่เป็นบริบทของเรา จะชัดเจนยิ่งขึ้น