ความเห็น 47106

เรียนรู้จากการปฏิบัติ "ภาวะผู้นำ" เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม
IP: xxx.19.211.1
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใบบุญที่แนะนำ ได้เข้าไปอ่านเรื่อง หลักในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ท่านผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พี่ใบบุญเขียนใน Blog ซึ่งเป็นประโยชน์การต่อยอดความคิดและมองรอบด้านมากยิ่งขึ้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่องภาวะผู้นำครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของพนักงานจากการปฏิบัติจริงจาก Tacit Knowledge ที่มีอยู่ ยกระดับ สนับสนุนโดยการยกย่องส่วนที่ดี และน่าชื่นชมของแต่ละคน พร้อมกับคนอื่นได้เรียนรู้แนวทางที่ดีไปด้วยกัน ซึ่งถือเป็นเทคนิก วิธี ที่ดีที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยได้