ความเห็น 47100

การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ความเสียหายที่ตามมา

เขียนเมื่อ 
     ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ (จริง ๆ ผมเขียนยาวมาก แต่ความคิดเชิงบวกได้บอกให้ผมลบเสียครับ)