ความเห็น 470921

กับดักแห่งความสำเร็จทางกลยุทธ์

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับผม

บางเรื่องราว บางมุมมอง ผมก็ได้มาจากการอ่านหนังสือ การเข้าฟังสัมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆ จนบางครั้งก็อาจจำไม่ได้ว่า เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไอเดียมาจากไหนบ้าง

หากเรื่องไหนที่คิดว่ามีประโยชน์ หรือช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดในทางที่ดี ก็เชิญนำไปใช้ได้ตามสะดวกเลยครับผม