ความเห็น 469564

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาสวัสดีวันลอยกระทงค่ะ
  • ลอยด้วยใจก็ได้ค่ะ
  • เป็นการขอบคุณและขออภัยแม่น้ำ
  • ขอบคุณค่ะ