ความเห็น 4687

อภิมหาโครงการด้านอุดมศึกษาและวิจัย (๑๓)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 
ต่อไปนี้เป็นความเห็นของ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
โดยทั่วไปเป็นโครงการที่น่าจะดี และสำคัญ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ของ ป เอก สูงเกินไป ควรลดลงตามความเป็นจริง เมื่อคราว
กาญจนาภิเษก อ กำจัดตั้งประมาณ 1000 คนต่อปี แล้วก็ทำได้เพียงประมาณ 2-300
คราวนี้ตั้งประมาณ 2000 คนต่อปี คงได้จริงที่มีคุณภาพไม่น่าเกิน 500 แต่ที่น่า
เป็นห่วงคือจะมีดอกเตอร์แบบไม่มีคุณภาพเกลื่อนเมือง แล้วจะกั้นคนที่มีคุณภาพ
จริงที่มาทีหลัง เพราะฉะนั้นต้องระวังจุดนี้ให้มาก