ความเห็น 46868

การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ความเสียหายที่ตามมา

เขียนเมื่อ 

    "แบบกันคนชั่ว แต่ทำให้คนดีมีปัญหา" ถ้าแก้เป็น "แบบกันคนที่มีเจตนาแอบแฝง แต่มีผลกระทบมาถึงคนที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อองค์กร" จะฟังแล้วดูดีกว่ากันหรือเปล่าครับ ด้วยความเคารพนะครับ เป็นเรื่องน่าขำมากๆนะครับที่องค์กรระดับนี้ ยังมีการใช้วิธีการป้องกันความสิ้นเปลืองของอุปกรณ์ด้วยวิธีการย้อนยุค ถ้ามีการประชุมขอให้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในประเด็นนี้นะครับ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

"put the right man on the right job in the right time at the right place