ความเห็น 468283

“ความดี” คืออะไร

ช.๑๑๕๑๐๔
IP: xxx.121.34.85
เขียนเมื่อ 
ความดีคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์