ความเห็น 46739

AAR: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การจัดการความรู้ "อสม.ติดดาว"

เขียนเมื่อ 

อ.ขจิต

     หากพ่อมาเห็น คห.อาจารย์ นี่ตายเลยนะ เพราะพ่อทวงผมอยู่ทุกวันเลย ท่านเขียนแล้วครับ แต่ผมไม่ได้พิมพ์และนำมาลงให้ท่านนะครับ