ความเห็น


น้ำริม เครือข่ายกอไผ่

ได้มีโอกาสอ่านวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ  ฉบับที่ 9/2550  เรื่องการปลูกข้าวแบบปราณีต  หรือการปลูกข้าวต้นเดี่ยว  ที่สามารถประหยัดเมล็ดพันธ์และให้ผลผลิตสูง   ซึ่งมีหัวใจสำคัญที่แตกต่างจากการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม  คือการใช้ต้นกล้าอายุยังน้อย (8-10 วัน)  ใช้ปักดำทีละต้นและคอยควบคุมน้ำเข้าออกให้ต้นเข้าได้น้ำและอากาศที่พอเพียง   ข้าวต้นเดี่ยวจะแตกกอถึง  60 -65 ต้น  หรือเฉลี่ย  50  ต้น  สามารถเพิ่มผลผลิตจาก  400-500  กก.ต่อไร่  เป็น  720  กก.ต่อไร่และยังสามารถลดต้นทุนเรื่องเมล็ดพันธ์  ได้อย่างดี

อ่านโดยละเอียดแล้วรู้สึกทึ่งมาก   ชาวนาไทยเป็นนักวิจัยในพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมการปลูกข้าวด้วยตนเอง   เรียนรู้และพัฒนาจากวิถีชาวนา   เรียนรู้จากการปฏิบัติ  จากภูมิปัญญาอย่างแท้จริง  และได้อ่านที่คุณเกษตร(อยู่)จังหวัดเล่ามาก็ชื่นชมที่มีบุคลากรที่เปี่ยมคุณภาพอยู่ในวงการเกษตรไทย   ชื่นชมจริงๆค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี