ความเห็น 46625

ปรัชญา....ชีวิต

เขียนเมื่อ 

แม้ว่าจะอ่านยาก แต่ก็พยายามอ่านจนจบ ให้ข้อคิดดีๆ มากมายครับ นำไปแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยครับ

ขอบคุณครับ