ความเห็น 46578

การเรียนรู้แบบ M-Learning จะสอนอย่างไร

น้องนิว
IP: xxx.29.37.21
เขียนเมื่อ 

..จริง ๆ แล้วงานวิจัยของนิวเอง ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คะ ?? นิวมี Concept ในหัวข้อวิจัย ดังนี้คะ  ซึ่งหัวข้อดังกล่าว ยังไม่ชัดเจนหรอกคะ  ?? เพียงแต่นิวอยากแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวิจัยของนิว...ว่างานวิจัยของนิวเป็นแบบนี้ คุณ krutuk  มีข้อแนะนำอย่างไรคะ...ซึ่งในงานวิจัยของนิว...สิ่งที่จะได้มาคือ Engin / Framework และ Algorithm ในการตอบสนองผู้เรียนให้สามารถเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียนเอง  โดยระบบ จะวิเคราะห์เนื้อหาแล้วส่งผล( Adaptive) ไปให้ผู้เรียนแต่ละคนตามระดับความรู้/ ความชอบหรือความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน..(เพราะผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกันไงคะ  เป้าหมายการเรียนก็แตกต่างกัน..).เพราะฉะนั้นสิ่งที่ระบบจะต้องวิเคราะห์ก็จะประกอบไปด้วยหลาย ๆ อย่างเช่น   ความรู้พื้นฐาน  /  ความชอบ / สื่อต่างๆ  ที่ผู้เรียนจะเลือกใช้  ..และตัวระบบฯจะใช้ Algorithm เป็นตัวหยิบเนื้อหาออกไปให้กับผุ้เรียนแต่ละคนตามลักษณะของผู้เรียนแต่ละคน(ซึ่งมันคงไม่ใช่ IF Then Else ธรรมดา)   เพราะฉะนั้นจะต้องมีการเก็บฐานข้อมูลของผู้เรียนเอาไว้ เพื่อทำการ  Adaptive  เนื้อหาออกไป(ซึ่งมันจะต้องมีการ วน Loop เพื่อเก็บลักษณะของผู้เรียนจนแน่ใจ) จึงทำการ Adaptive เนื้อหาออกไป  ซึ่งจะทำให้  E-leaning  มีความเป็น  AI  มากขึ้นคะ....แต่ตอนนี้ยังไม่สรุปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ..นี่คือแนวคิดจากการอ่านวิจัย  แล้วนำมาผสมผสานกันเป็นแนวคิดสำหรับงานวิจัยของนิวคะ....ซึ่งนิวกำลัง "ขายฝัน" อยู่คะ ตอนนี้  อิอิ...