ความเห็น 46540

สื่อ เทคโนโลยี กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านชายขอบ และ อ จิต อย่างยิ่งนะคะ ที่กรุณาให้ตวามคิดเห็น

แต่โดยส่วนตัวตอนนี้ ยังคิดอะไรไม่ออกนะคะ ก็เลยอยากได้มุมมองจากหลายๆ ท่าน (อย่าพึ่งขำ ผู้ด้วยด้วยปัญญาเลยนะคะ)