ความเห็น 463142

ความรู้ หรือ ความคิดเห็น

เขียนเมื่อ 

อ่านของอาจารย์แล้วต้องมาทบทวนสิ่งที่ตัวเองเขียนว่า เป็น ความรู้  หรือ  ความคิดเห็น

แต่สิ่งที่เขียนคือสิ่งที่ได้ปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จ   แล้วมาเล่าสู่กันฟัง / อ่าน  เพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปปฏิบัติ

แต่สิ่งที่อยากเห็น   คือ  ท่านใดนำไปปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไร  ควรรายงานผลให้ทราบด้วย