ความเห็น 462984

ความรู้ หรือ ความคิดเห็น

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.25.157.221
เขียนเมื่อ 

เป็นการสนทนาด้วยสื่อตัวหนังสือที่น่าทึ่งจริงๆครับ  ผมอ่านแล้วก็เกิด"ความคิด"เหมือนกันครับ  แต่จะเป็นความคิดเห็น  หรือความรู้  ผมไม่ฟันธงนะครับ

(๑) ผมคิดว่า"ความรู้" หมายถึงสิ่งที่ผ่านสนามสัมผัสในเวลาหนึ่ง แล้ว สิ่งนั้นยังคงอยู่ในระบบความจำ  ทั้งในขณะที่สิ่งนั้นยังไม่หายไปจากสนามสัมผัส  หรือว่ามันได้หายไปจากสนามสัมผัสแล้ว เมื่อเวลาผ่านไป

เช่นขณะนี้คุณอ่านตัวหนังสือนี้อยู่  ก็เรียกว่ามันยังอยู่ในสนามสัมผัส  คือสนามสัมผัสของตา  นับจากวินาทีแรกจนอ่านเสร็จ  หน้านี้ยังไม่หายไปไหน และ"มันยังอยู่ในระบบความจำในช่วงนับจากนาทีแรกจนนาทีนี้  เราถือว่าเป็น "ความจำ" แต่จำระยะสั้มากๆ

คราวนี้ท่านปิดหน้านี้คือเปลี่ยนไปเป็นหน้าอื่น  ก็เรียกว่า มันได้หายไปจากสนามสัมผัสของท่านแล้ว  คราวนี้หากท่านยัง"ระลึก"ได้บ้างว่าท่านเคยเห็นอะไรเมื่อนาทีก่อน  ก็เรียกว่า  ท่านจำได้  วัดได้ด้วยการระลึก ดังนี้ ผมถือว่าเป็น"ความจำ" ครับ และความจำนี้ก็คือ "ความรู้" ครับ  ความรู้นี้อาจจะคงอยู่ได้นานเท่าไร  เมื่อเวลาผ่านไป  ผมไม่รู้  ลองให้ผ่านไปสัก ๑ ชม. แล้วระลึกดู  หากยังได้อยู่แม้ไม่มาก  ก็เรียกว่า "ความรู้"เหมือนกัน

นี่คือความหมายของความรู้  เพราะหากเราไม่คุยกันเรื่องความหมายก่อน  ก็คงจะพูดกันยากหน่อย  อย่างไรก็ตาม  เมื่อได้พูดกันไปเรื่อยๆ (ไมต่อยกันก่อนนะ) จนหมดไส้หมดพุง  และไปสิ้นสุดที่ได้ข้อสรุปเสียด้วย และมีความสุข  และยอมรับกัน  ผลอันนั้นแหละ "เป็นความรู้" ตามที่คุณหมอวิจารณ์พยายามแนะนำ  คือเป็นความหมายหนึ่งของ KM  ที่แท้ ความ"คิดเห็น" ก่อนก่อนถึงสรุป  ก็ล้วนแต่เป็นความรู้เหมือนกัน (ตามคำนิยามนี้) แต่ "ยังไม่ใช่องค์ความรู้" ครับ และความรู้สุดท้ายที่เป็น"ผล" ก็เป็นความรู้จากแนวคิดของ KM

(๒) คราวนี้มาถึงปัญหาของ "องค์ความรู้"  ถ้าสิ่งที่ถกกันนั้นได้ผลทั้ง "ข้อเท็จจริง(Facts)",  "หลัก(Principles)", "กฎ(Rules)".  "กฎ(Descriptive laws, Prescriptive Laws)", และ "ทฤษฎี(Empirical Theory/Theory ประเภทแบบแผน)"  แล้ว  ผมคิดว่า  เราก็พูดกันถึง "องค์ความรู้ของสาขานั้นๆ"แล้วละครับ

ถ้าสิ่งที่เราพูดกันภายใต้กระบวนการของแนวคิด KM ก็จริง  แต่ถ้าการสนทนานั้น "ไม่มีองค์ความรู้ดังกล่าวแล้ว  คำอภิปรายเหล่านั้นก็เป็นเพียง -- ความรู้/จำ " ธรรมดาๆเท่านั้นเองครับ

ผมก็ได้ทำประโยชน์ให้กับวงสนทนาเหมือนกันนิ -- แฮๆๆๆ