ความเห็น 46147

ไม่จำเป็น ต้อง บอกค่า KPI ทุกตัวให้พนักงานทราบ

เขียนเมื่อ 

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องมองไกลเพื่อพาองค์กรมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ซึ่งท่านก็จะคุ้นกับการมองจากที่สูงลงมา จึงอาจจะไม่ค่อยใส่ใจในรายละเอียด เพราะผู้บริหารระดับกลาง/ระดับต้นต้องจัดการตาม competencies ของตนอยู่แล้ว ดังนั้นชะตากรรมของลูกน้องอาจขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับกลาง/ระดับต้นนั่นแหละ ถ้าเจอผู้บริหารระดับกลาง/ระดับต้นที่ดีก็ถือว่าเป็นโชคดีของลูกน้อง (ผู้บริหารก็ได้บารมีสะสมอาจพาข้ามภพชาติไปได้ด้วย) แต่ถ้าเจอประเภทอำนาจนิยมก็ถือว่าเป็นกรรมที่ทำร่วมกันมาก่อกรรมกันต่อหรือใช้กรรมต่อกันก็ว่ากันไป

ผู้บริหารประเภทอำนาจนิยม ท่านมักจะเน้นที่ results แต่จะไม่สนใจการเรียนรู้ของคน ไม่สนใจเรื่อง Quality of Life   ของคน และองค์กร

จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายคุณกิจ คุณอำนวยถ้าต้องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารประเภทนี้