ความเห็น


ก่อนอื่นต้องขอบอกกับอาจารย์ว่าดีใจจังที่ได้อ่านบล็อก ของอาจารย์เพราะทำให้เกิดแนวความคิดหลายๆ อย่างขึ้นมา ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ดิฉันกำลังศึกษาใน ระดับปริญญาเอกอยู่ และก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยของรัฐ ประจำอยู่หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันก็มีปัญหาที่ขบคิดมานานอยู่เรื่องหนึ่ง คือว่า นักศึกษาที่เป็นในสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มักจะจบไม่ตรงตามเกินที่หลักสูตรกำหนด คือส่วนใหญ่จะจบช้า และพยายามหาสาเหตุของปัญหานี้ ว่ามาจากอะไร ก็พอจะสรุปได้ว่า ปัญหาน่าจะมาจาก

1. มาจากการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับศิษย์ เพราะนักศึกษากับอาจารย์มีการติดต่อสื่อสารกันน้อยมาก  บางครั้งขาดหายไปเป็นเวลาเดือน สองเดือน หรือมากกว่านั้น ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากนักศึกษาไม่กล้าจะเข้าพบหาอาจารย์ ไม่กล้าซักถาม หรืออื่นๆ 

2. องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวนักศึกษารุ่นพี่ ที่จบการศึกษา ไปแล้ว รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการศึกษา มันก็ได้หายไปพร้อมกับนักศึกษาคนนั้น แทนที่จะนำความรู้นั้นมาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนกับรุ่นน้อง เพื่อเป็นเทคนิคที่ใช้ในการทำโปรเจค 

3. เครือข่ายของกลุ่มนักศึกษา ที่เรียนในสาขานี้ไม่มีให้เห็นเท่าที่ควร  ทั้งๆที่น่าจะมี เช่น เครือข่ายนักศึกษาที่เรียนในศาสตร์เดียวกัน เพื่อจะได้แลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างกัน เพื่อสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนของแต่ละแห่ง

4. อื่นๆ

 ซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันเองก็คิดว่า เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร จนกระทั่งมาได้ยินคำว่า KM ขึ้นมา แต่ดิฉันก็ยังไม่แน่ใจว่า KM จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 

ดังนั้นในฐานะที่อาจารย์ มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้ อาจารย์พอจะแนะนำหรือให้ข้อเสนอแนะที่ดี ได้หรือไม่ค่ะ จะขอบพระคุณไว้ล้วงหน้าค่ะ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี