ความเห็น


 ตั้งแต่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรทางการศึกษา 5 องค์กร ปี 2546 ท่โรงแรมรามาการ์เด้น ดิฉันก็ระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอ  ครูอุปกรณ์ แสนทวีสุข นักร้อง(ครูผีบ้า)ตอนนี้ได้ คศ.3แล้ว  ภุมิใจอยากบอกให้ท่านทราบเพราะท่านเป็นแรงใจอีกแรงท่ส่งเสริมให้ครูผีบ้าได้ไปร้องเพลงบนท่ทำงานของท่านและดิฉันก็แต่งเพลงสอนเด็กมาโดยตลอด ตอนนี้แต่งเพลงส่งเสริมคุณธรรม 2 แผ่นแล้วแจกให้โรงเรียนในเขตพื้นท่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5  คิดว่าจะส่งให้ท่านฟังด้วย

           ดิฉันจะพัฒนางานต่อไปเพื่อเด็กไทยและเพื่อความเป็นครูไทย

       กราบขอบพระคุณท่าน ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

             ถ้ามีโอกาสอยากไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูทุกภาคอีกครั้งและอยากไปกราบคารวะท่านอีกครั้ง

                                ครู ผีบ้า คนอุบล

                                   อุปกรณ์ แสนทวีสุข

                                  

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี