ความเห็น 458

บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1/2548(การจัดทำ KM work shop 7)

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.141.194
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

                ขอเพียงมีความตั้งใจในการเริ่มต้นก็จะสามารถคลี่คลายความหนักใจได้ทีละน้อย   ขอให้ใช้กระบวนการกลุ่มอย่างจริงจัง  ก็จะมีเพื่อนร่วมทางครับ   

                                                     พรสกล ณ ศรีโต

                                                         1/7/2548