ความเห็น 45647

learning style ของ ผู้ประสานงาน สคส.

เขียนเมื่อ 

คนไม่น้อยติดยึดอยู่กับร่องความคิดเก่าว่าต้องอบรมเสียก่อน ไม่ค่อยคิดและทำการพัฒนาทักษะ ไม่ว่าจะเรื่องของการประสานงานหรือเรื่องใดก็แล้วแต่ จากการปฏิบัติงานจริง กลัวจะผิด หรือเกิดความไม่มั่นใจไม่ทราบ หรือทั้งสองอย่าง อย่างที่คุณธวัชและคณะทำที่ สคส.ผมจะนำไปขยายผลในโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร โดยเฉพาะในวงเรียนรู้คุณอำนวยตำบล ที่ต้องพัฒนาทั้งทักษะการประสานงานและทักษะด้านอื่นๆ ขอบคุณคุณธวัชที่นำความรู้ปฏิบัติมาบอก ผมจำนำไปบอกต่อขยายผลครับ