ความเห็น 45574

ความก้าวหน้าในการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.64.88.223
เขียนเมื่อ 
ช่วยกันจริงจัง ให้กำลังใจ ให้เขาเข้าใจ แล้วมองเป็นเรื่องสนุก จะสนุก ได้ความรู้ สาระ ประโยชน์ และอนาคตท่น่าชื่นชม