ความเห็น 455126

ผ้าเมืองน่าน จากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

เขียนเมื่อ 

  • ความเหมือนที่แตกต่าง ความแตกต่างที่งดงาม
  • วัดนี้ต้องไปให้ได้สักครา
  • ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ