ความเห็น 45508

ไม่จำเป็น ต้อง บอกค่า KPI ทุกตัวให้พนักงานทราบ

เขียนเมื่อ 
ความคิดแบบนี้น้อยที่จะอยู่ในวงการสาธารณสุขเลยครับอาจารย์