ความเห็น 45377

หนังสือ LO & KM เล่มที่ผมเขียนล่าสุด

เขียนเมื่อ 

ได้ครับ

 

เล่มแรก เป็น basic theory  และ Child centered education

พวกเราใน blog คง เรียนมามากแล้ว