ความเห็น 45182

R2R : ความรู้สึก"คุณอำนวย R2R"วันแรก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะ...คุณ"ชายขอบ"...

แต่ละเวทีที่เราไป..ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่าง ทุกอย่างล้วนเป็นบทเรียนและเป็นครู ให้เราศึกษาอยู่ตลอดเวลา ทุกครั้งที่ร่วมในทีมคุณชายขอบจะพาทำ BAR และ AAR ก่อน-หลังทุกวัน...เพื่อเตรียมและทบทวน...การเรียนรู้