ความเห็น 45153

การใช้เครื่องมือชื่อ "การศึกษา"

นางสาวศศิธร บัวดี
IP: xxx.121.45.233
เขียนเมื่อ 

 ดิฉันอ่านกระทู้ของอาจารย์ก็เห็นด้วยเพราะที่บ้านก็สนับสนุนทางการเรียน การศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญมากทำให้เรามีอนาคตที่ดีได้ค่ะ