ความเห็น 4512

การจัดการความรู้ใน สคร.(สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที 9 พิษณุโลก

sunatsk
IP: xxx.151.140.114
เขียนเมื่อ 
นามสกุลของอาจารย์ ดร.นพ.ณรงค์ ผิดครับ นามสกุลท่านต้องเป็น วงศ์บา ครับ ไม่ใช่ วงศ์มาครับ พอดีผมเป็นลูกศิษย์เก่าท่านครับ สม.2 ม.นเรศวรครับ