ความเห็น 45051

"ทศพักตร์" ของนักจัดการความรู้ที่ชื่อว่า "คุณอำนวย"

อัมพร
IP: xxx.157.160.33
เขียนเมื่อ 

ที่ทำงานได้ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยบ่อยครั้งมาก

บางครั้งก็สนุกมากถ้าได้กลุ่มที่มีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น  ปีนี้ 2549ทำโครงการ

ศึกษาการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ของโรงพยาบาลอยู่  ได้มีโอกาสฟังบรรยายจากอาจารย์ที่  Forum HA` ที่จ. เชียงใหม่ เมื่อ

2-3  มิ. .ย 2549  และได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์

หลังเลิกประขุมและได้ถ้ายรูปร่วมกับอาจารย์ด้วยล่ะ

ได้รับความรู้ที่จำนำมาเขียนสรุปโครงการ

และกำลังหาเพิ่มเติมจากgotoknow

  ขอขอบพระคุณค่ะ