ความเห็น 44941

คำสอนของแม่

เขียนเมื่อ 
สิ่งที่พ่อแม่ สอนและแนะนำเรานั้น ก็เหมือนเป็นการ ฉีดวัคซันชีวิต ให้เรานะคะ