ความเห็น 44910

คำสอนของแม่

เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีมากๆครับ ได้รับภูมิคุ้มกันทางปัญญาเพิ่มขึ้นมาทันที