ความเห็น 448908

ถ้าพวกเรารักในหลวง - ต้องทำให้ทุกๆ วันเป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2549

เขียนเมื่อ 

ขอประทานโทษ ต้องการจะพิมพ์ว่า บรรยายถึงบรรยากาศ แต่มือตามไม่ทันสมองครับ