ความเห็น 448903

ถ้าพวกเรารักในหลวง - ต้องทำให้ทุกๆ วันเป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2549

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

อาจารย์บรรยากาศได้ความรู้สึกดีมากๆ และเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าปัญหาสังคมไม่สามารถแก้ได้ด้วยกฎหมายล้วนๆ แต่บางกรณีใช้อย่างอื่นแก้ไม่ได้ต้องใช้ความเข้มแข็งของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมากำราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสเตือนสตินักกฎหมายอยู่ตลอดไม่ให้ใช้กฎหมายเฉพาะแต่ในตัวบทกฎหมาย(ใช้กฎหมายเพื่อกฎหมาย) โดยไม่ดูแลว่าสังคมเป็นอย่างไร(ท่านให้ใช้กฎหมายเพื่อความสงบสุขของสังคม) แต่นักกฎหมายส่วนหนึ่งก็ยังทื่อตามกฎหมายโดยไม่สนใจสังคมก็มี บทความอาจารย์จุดประกายการใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของสังคมได้อย่างแจ่มชัดครับ

ขอบพระคุณ