ความเห็น 44653

Leisure Walk in Perth: เดินเพลินๆยามเย็นในเพิร์ธ

เขียนเมื่อ 
อาจารย์ Supalak .... บรรยากาศที่สวยงามทำให้วิถีชีวิตเรามีสุนทรียะมากขึ้น...ธรรมชาติที่สวยงาม อาจทำให้อาจารย์มีความสุขที่หาได้ง่ายๆ และอาจคลายคิดถึงเมืองไทยไปได้บ้าง.../// เป็นกำลังใจให้ทำวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับ...