ความเห็น 44327

สภามหาวิทยาลัย : 35. หลักการทำหน้าที่

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์หมอวิจารณ์ ที่นับถือ

 ทีมงาน KKU_KM และ ชุมชน KFC(oP)บ้านผู้หว่าน ๒

 ขอแสดงความยินดีที่ท่านอาจารย์ ได้รับโปรดเกล้าฯเป็น นายกสภา ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครับ