ความเห็น 4429

เรียนรู้จากห้องแล็บ(LAB)

พัชรี เจียรนัยกูร
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณหมอพิเชษฐ์

   คิดว่า  ความเห็นนี้คงไม่ช้าเกินไป  ทางบ้านตากอาจมี solutionแล้ว  ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการ follow up คนไข้โดยใช้เครื่องตรวจจากปลายนิ้ว   ในฐานะเป็น คนในวิชาชีพ lab ปัจจุบันทางวิชาการและเทคโนโลยีที่มีีอยู่ ยอมให้การใช้เครื่องอ่านนำ้้ตาล ซึ่งเป็นPoint of care tesing ใช้ในการ monitoring โดยมีงานตีพิมพ์มากมาย  ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการเลือกซื้อบริษัทที่มีคุณภาพ

สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงและเป็นกังวลของ PCT ในเรื่องความถูกต้องนั้น  สำหรับค่ายอมรับความผิดพลาดในการตรวจนำ้ตาลในห้อง lab ให้ที่7% ค่ะ   ดังนั้น error ที่แตกต่างของค่าจากปลายนิ้วและ vein ที่บ้านตากถือว่า acceptable ส่วนที่จะต้อง control ให้ได้คือความนิ่งของค่าที่ได้จากปลายนิ้ว  ปัจจัยตรงนี้อยู่ที่ training  การเจาะ ต้อง free fold การใช้เครื่องที่ต้องมีระบบ QC จะเพิ่มความมั่นใจให้ทีม PCT ที่จะใช้ผล lab ค่ะ

  หวังว่า comment นี้คงทำให้ Lab ทีม PCT และผอ. สบายขึ้น

พัชรี