ความเห็น 442794

ธรรมจากต้นไม้

เขียนเมื่อ 
ความเงียบ ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้นะคะ...เงียบ  หยุดนิ่ง พิจารณา...