ความเห็น 43814

หรือนี่คือการขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้สอน?

เขียนเมื่อ 
          เคยเข้ามาอ่านบันทึกของอาจารย์หลายครั้งแล้ว   ประทับใจในบุคคลิกภาพของอาจารย์  เคยฟังเพลงคุณครูกระดาษทราย  คิดว่ามีความหมายดีมากค่ะ  และฝากถึงน้องๆว่า "  เหล็กที่ยังไม่เคยผ่านไฟที่แรงกล้า  ไฉนจะเป็นเหล็กที่แกร่งได้ "