ความเห็น 43757

ถ้าเป็นผม ผมไล่ไป drop แล้ว

เขียนเมื่อ 

วันนี้เพิ่งได้รับความกระจ่างชัด ผมสังเกตหลายทีแล้วว่าทำไมมีบันทึกเหมือนๆกันขึ้นซ้ำไปมา ตอนแรกยังคิดว่า GotoKnow มีปัญหา แต่ด้วยความรู้คอมพิวเตอร์อันน้อยนิดของผม ก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยว

ที่แท้มีการให้นำบล็อกมาเป็นช่องทางการส่งการบ้านผมเห็นด้วยกับ ดร.จันทวรรณ มีอีกหลายสิ่งมากมายที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และถ่ายทอดแนวคิด วิธีคิด ประสบการณ์ มุมมองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวมา ลปรร กันที่นี่ อยากให้เพื่อนสมาชิก GotoKnow ทุกคนช่วยเตือนสติกันและกัน เพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ทรัพยากรของ GotoKnow ให้เกิดประโยชน์สูงสุด