ความเห็น 43732

เมื่อชาวบ้านเห็นตัวเองเป็นตัวเอก : การเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในการคืนข้อมูลด้านสื่อสู่ชุมชน

ยอดดอย
IP: xxx.172.48.107
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณทุกความคิดเห็น และขอร่วมประณามผู้ใช้ความรุนแรงในภาคใต้ รวมถึงการเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ในทุกประเทศด้วย ประณามนะครับ แต่ไม่ได้อยากให้มีการเกลียดชังกันไปกว่านี้ เพราะความเกลียดชังย่อมเป็นเชื้อของความรุนแรง และเรามิอาจยุติความรุนแรงได้ด้วยความรุนแรง แต่สิ่งที่ประเทศของเราขาดแคลนมากคือการศึกษาที่เชื่อมโยงพหุชาติพันธุ์ เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ และให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติมากขึ้น มิใช่สร้างให้แข่งขันฟาดฟันกันอย่างที่เป็นอยู่ครับ.....ประเด็นที่น่าคิดก็คือ เราจะทะลุกะลาของการศึกษากระแสหลักได้อย่างไรโดยให้เกิดความบอบช้ำต่อตัวเราและผู้อื่นน้อยที่สุด